سی تی اسکن

2018-11-26T16:03:25+03:30Categories: خدمات|Tags: , , , , , , , , |

سی تی اسکن چیست؟سی تی اسکن از روش‌های تصویربرداری تشخیصی مهم و با ارزش به خصوص در بیماران تصادفی و بیماری‌های شکم ، لگن و اندام ها می باشد. با این روش می توان بسیاری از [...]