سونوگرافی غربالگری جنین سه ماهه دوم (آنومالی اسکن)

2019-12-24T14:58:28+03:30Categories: سونوگرافی|Tags: , , , |

سونوگرافی غربالگری جنین سه ماهه دوم (آنومالی اسکن) در مرکز تصویر برداری غرب تهران در دوران بارداری پزشک برای اینکه از سلامتی بارداری و جنین مطمئن شود برای مادر باردار چند سونوگرافی می نویسد که یکی [...]