سونوگرافی ترانس واژینال(TVS)چیست؟درچه مواردی باید انجام شود؟

2019-12-24T15:02:57+03:30Categories: سونوگرافی|Tags: , , |

اهمیت انجام سونوگرافی ترانس واژینال در چیست؟ در طول دوران بارداری, پزشک برای مادران باردار چند نوع سونوگرافی تجویز می کند که اغلب مادران با این سونوگرافی ها آشنایی دارند و معمولا از انجام شان ترس [...]