سونوگرافی بیوفیزیکال (NST) چیست و چه زمانی انجام می شود؟

2019-12-24T15:09:59+03:30Categories: سونوگرافی|Tags: , |

سونوگرافی بیوفیزیکال (NST) در مرکز تصویربرداری پزشکی  جام جم غرب تهران در مرکز تصویربرداری پزشکی جام جم غرب تهران سعی شده است تمامی خدمات تصویربرداری پیشرفته و مدرن از جمله خدمات سونوگرافی های پزشکی انجام می [...]