رادیولوژی

2020-01-07T09:39:19+03:30Categories: خدمات|Tags: , , , , , |

رادیولوژی چیست؟پرتوشناسی یا رادیولوژی یک شاخه و تخصص از علوم پزشکی است که با مطالعه و به کار بردن فناوری تصویربرداری توسط تابش اشعه ایکس در جهت تشخیص و درمان بیماری سر و کار دارد. خدمات [...]