گفتگو با دکتر رضا فرجاد متخصص رادیولوژی

2018-11-27T15:44:39+03:30Categories: اخبار|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , |

دکتر رضا فرجاد (رادیولوژیست): نقش مهم مجتمع تصویربرداری جام جم شهریار در تشخیص به موقع بیماری های شایع منطقه   همانگونه که پیشتر اشاره شد مرکز تصویربرداری پزشکی جام جم شهریار علاوه بر بهترین و با [...]