گفتگو با دکتر جواد زارع مهرجردی

2018-11-27T15:10:57+03:30Categories: اخبار|Tags: , |

دکتر جواد زارع مهرجردی: خدمت به مردم و ارائه خدمات مطلوب و کم‌هزینه اولویت مرکز تصویربرداری جام جم شهریار اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد و در پی افزایش جمعیت شهرستان شهریار و شهرهای همجوار [...]