پرتو درمانی

2018-11-26T19:08:23+03:30Categories: مقالات|Tags: , , , , , , , |

پرتو درمانی چیست؟ پرتو درمانی(radio therapy) استفاده دقیق از اشعه برای درمان کانسر است. پرتو درمانی اکثر بیماران توسط اشعه با انرژی زیاد و معمولاً به وسیله اشعه ایکس و گاما یا پرتوهای ذره ای مثل [...]