اولین، دقیق ترین و بهترین مرکز تصویربرداری و ام آر آی باغستان

2020-01-07T21:27:46+03:30Categories: مرکز تصویربرداری غرب تهران|Tags: , , , , , , |

در تهران مراکز تصویربرداری پزشکی زیادی وجود دارد اما دقت دستگاه ها در این نوع روش تشخیص بیماری بسیار مهم است به همین دلیل بیشتر پزشکان در زمانی که ام آر آی و یا هر روش [...]