ام آر آی مجاری صفراوی چیست؟

2020-03-09T21:37:42+03:30Categories: مقالات|Tags: , , , |

ام آر آی مجاری صفراوی (MRCP) نوع خاصی از تصویر برداری تشدید مغناطیسی است که برای بررسی کبد،  کیسه صفرا و مجاری صفراوی به کار می­رود.  در این نوع ام آر آی،‌ بدون تزریق ماده حاجب [...]