رادیولوژی باریوم سوآلو (مری) Barium Meal & Swallow

2020-01-25T09:03:58+03:30Categories: رادیولوژی|Tags: , , |

رادیولوژی باریوم سوآلو (مری) در غرب تهران مری در واقع یکی از اعضای مهم و حیاتی بدن می باشد که به صورت لوله ای شکل می باشد و وظیفه آن این است که غذا را از [...]