سپتامبر 2018

درباره ما

2018-11-27T16:28:31+00:00Categories: جام جم|Tags: , , , , |

گاهی ثانیه ها ارزشمندند...مجهزترین مرکز تصویربرداری پزشکی شبانه روزیمرکز تصویربرداری پزشکی جام جم شهریار در سال ۱۳۸۶ با هدف رشد و توسعه خدمات تصویربرداری پزشکی در محدوده غرب استان تهران شروع به کار کرد این مرکز [...]