سونوگرافی

2018-11-26T16:52:34+03:30Categories: خدمات|Tags: , , , , , , , , , |

سونوگرافی یکی از روش های تصویربرداری است که تقریبا هیچ ضرری برای بدن ندارد. به این روش اکوگرافی، پژواک‌نگاری و صوت‌نگاری نیز گفته می‌شود.