سپتامبر 2018

رادیولوژی

2018-12-17T13:06:44+00:00Categories: خدمات|Tags: , , , , , |

رادیولوژی چیست؟پرتوشناسی یا رادیولوژی یک شاخه و تخصص از علوم پزشکی است که با مطالعه و به کار بردن فناوری تصویربرداری توسط تابش اشعه ایکس در جهت تشخیص و درمان بیماری سر و کار دارد. خدمات [...]