در چه مواقعی باید رادیولوژی فیستولوگرافی انجام شود؟

2020-02-14T07:37:47+03:30Categories: رادیولوژی|Tags: , , , , |

رادیولوژی فیستولوگرافی در مرکز تصویربرداری غرب تهران (جام جم) رادیولوژی فیستولوگرافی بهترین روش درمانی برای فیستول ها محسوب می شود. این روش که توسط پزشکان حاذق در مرکز تصویربرداری غرب تهران(جام جم) با پیشرفته ترین دستگاه [...]