ماده حاجب چیست ؟ دستورالعمل استفاده از آن

2019-12-28T17:47:35+03:30Categories: مقالات|Tags: , |

ماده حاجب چیست؟ مشاهده و تمایز بافت های مجاور داخل بدن نظیر استخوان بافت نرم حفره های هوا و غیره بستگی به اختلاف در میزان جذب اشعه ای دارد که از آنها می گذرد. این اختلاف [...]